Produkter / Ljudabsorbenter / Hygienabsorbenter / Absoflex Renett HA

Absoflex Renett

Ljudabsorbent för hygienisk miljö.
Absoflex Renett är en ljudabsorbent av mineralull omsluten av en
polyetenfolie. En absorbent utvecklad för bullerdämpning i lokaler
med högt ställda hygienkrav. Renett minskar efterklangstiden som
ofta är ett stort problem i hygieniska miljöer med släta rena vägg
och tak utan ljudabsorbenter.
 
Ljudabsorbenten tål våtrengöring och är mycket lätt att rengöra
och rekonditionera med sitt utbytbara ytterhölje.
 
Färg: Vit
För mer information: (Se dataflik).
Format (mm)
Uppfästning
Alternativ placering
Antal / kartong*
  1200 x 1000 x 50
Vit trådkorg
Dikt an, luftspalt 50 mm, vägg eller tak.
11 st
1200 x 600 x 50
Vit trådkorg
Dikt an, luftspalt 50 mm, vägg eller tak.
20 st
  1200 x 1000 x 50
Rostfri trådkorg
Dikt an, luftspalt 50 mm, vägg eller tak.
11 st
1200 x 600 x 50
Rostfri trådkorg
Dikt an, luftspalt 50 mm, vägg eller tak.
20 st
  1200 x 1000 x 50
 Baffel
Hängandes nerpendlade / kloss an tak
11 st
1200 x 600 x 50
 Baffel
Hängandes nerpendlade / kloss an tak
20 st
  1200 x 1000 x 50
 Endast absorbent
Valfri
 11 st
1200 x 600 x 50
 Endast absorbent Valfri
20 st
 (*Säljes även styckvis)

 
Färg: Vit
Absorbent :      Vit (Renett ljudabsorbent med kärna av mineralull omsluten av polyetenfolie.)
Uppfästning:    Vit & Rostfri (Trådkorg i metall.)
 

 
DATA: ABSOFLEX RENETT.
 
Rengöring: Absoflex Renett ljudabsorbenter för tak och vägg är mycket lätta att rengöra och rekonditionera. (Se skötselanvisningar.pdf - Dokumentfliken)
Kärna: Kärna av mineralull.
Ytskikt: Utbytbart ytterhölje i vit polyeten. Finns med bakteriehämmande beläggning vid högt ställda hygienkrav.
Montage: Enhetsvis på 50 mm distans från tak eller vägg, vilket förhindrar spridning av föroreningar till andra absorbenter, samt god luftcirkulation runt varje Absoflex Renett ljudabsorbent.
Brandmotstånd: Ljudabsorbentens ytterhölje i polyeten har en flampunkt på ca 360° och klassas därmed ej som brandfarlig vara. Kärna av obrännbar mineralull.
 
 
Uppfästning:  trådbygel & baffel (mått angivna i mm):
 
Trådbygel storTrådbygel liten
Baffel
 
Ljudabsorbent - Absoflex Renett, för hygieniska miljöerLjudabsorbenter - Absoflex Renett, för hygieniska miljöerLjudabsorbenter - Absoflex Renett, för hygieniska miljöer
  1200x1000x501200x600x50
 1200x1000x50
 
   1200x600x50 
 
 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
  Produktblad:              
     
  Montageanvisningar:  
 
   Skötselansvisningar:
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 

 
Övriga produkter för hygieniska miljöer: 
 
 
Skärmväggar hygieniska miljöer:
 - Skärmvägg Lab (Ljudabsorbent helt i polyeten), Skärmväggar - Palett (Välj - Ytskikt av PVC-duk)
 - Skärmväggar -  Rullbara och fasta Skärmväggar (Välj ytskikt - Lackad plåt på båda sidor)