Produkter / Industri / Avskärmningar
Ljuddämpande avskärmningar - avskärmning mot buller

Avskärmningar

Avskärmning av buller i industrin.
Avskärmning är ett vitt begrepp likaså användningsområdet.
De avskärmningar vi levererar används ofta för att skärma av
bullrande verksamhet, men också för att skilja på olika lokaldelar,
arbetsgrupper, maskingrupper etc.

Stora bullrande maskiner eller processer går inte alltid att bygga in.
Då kan lösningen vara en ljuddämpande avskärmning med en
skärmvägg eller att lokalen delas av med demonterbara ljudväggar.

Vi erbjuder även fasta och flyttbara skärmväggar för industri samt
 
Avskärmning utan tak,  (Med tak? Se:Ljuddämpande inbyggnader)
För mer information: Se dataflik alt Dokument (produktblad)

Inbyggnader
Väggsystem *
Reduktionstal - RW(lab) **
Valfri utformning
M50 (53 mm)
32 dB
Valfri utformning
M80 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
M805 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
Annan väggtjocklek kan erbjudas
Beroende på väggtjocklek
 
  ( *Väggsystem offereras efter önskemål & behov, **Reduktionstal - väggsystem med en ljudabsorberande sida).
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Ljuddämpande avskärmningar - valbara färger(grå)  Ljuddämpande avskärmningar - valbara färger(vit)  Ljuddämpande avskärmningar - valbara färger(beige)  Ljuddämpande avskärmningar - valbara färger(grön)     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Avskärmningar
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Väggtjocklek: 53 - 270 (mm)
 - Ljudklassade dörrar och glas efter önskemål och behov.
 - Valfri placering: Luckor, portar, öppningar mm.                                   
                         


Reduktionstal - absorptionsklass: Avskärmningar
 
Väggsystem som i de flesta fall används till avskärmningar har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida
med högsta ljudabsorptionsklass(A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm.
Vid riktigt höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas,
behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla avskärmningar utifrån behov och önskemål.  
 
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/perf
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/plåt
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/perf
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/plåtf
 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 
  
 Ljuddämpande avskärmningar - Ljudabsorption
 

 
Har du en maskin som behöver byggas in / skärmas av?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00