Väggpanel gör rummet tystare Bullerpanel T-50

Väggpanel för industrilokaler och tillverkningsindustri, Svetsbås mm.

 
Bullerpanel T-50 är en väggpanel som används som ljudisoleringsmaterial för industrin. Väggpanelen ger en ökad absorption i ljudhårda lokaler och minskar även ljudreflexer från en
ljudkälla som står placerad nära en vägg.

Det finns absorbenter som är anpassade för industrin och det
finns absorbenter som är anpassade för kontor och i offentliga
miljöer. Vi hjälper Er gärna att hitta en väggabsorbent
som matchar Ert behov.

Väggpanelen finns i tjocklek 50 respektive 80 mm beroende på vilka
behov av ljuddämpning som finns i  i produktionslokalen.
 
Standardfärger: Vit, Grå, Beige & Grön.
 
 
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.
Bullerpanel T-50.

 
 
Bullerpanel T-50
Väggabsorbenter *
Ljudabsorbtion **
Valfri utformning
Bullerpanel T-50 (53 mm)
Kärna, A-klassad ljudasorbent
Valfri utformning
Bullerpanel T-80 (83 mm)
Kärna, A-klassad ljudasorbent
  ( *Bullerpanel T-50 är standard, Bullerpanel T-80 är alternativet vid lägre frekvenser, **Ljudabsorption - Klass A är högsta ljudabsorptionsklass).
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Bullerpanel T50 - Ljudabsorberande väggpanel för industrimiljö  Bullerpanel T50 - Ljudabsorberande väggpanel för industrimiljö  Bullerpanel T50 - Ljudabsorberande väggpanel för industrimiljö  Bullerpanel T50 - Ljudabsorberande väggpanel för industrimiljö     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Bullerpanel T-50
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Paneltjocklek: 53 (mm)
-  Panelbredd (standard): 800 mm 
 - Valfritt format, samt placering av eventuella öppningar mm.                                   
                         


Ljudabsorption - ljudreduktion: Bullerpanel T-50
 
Bullerpanel T-50 har en kärna av Bullerskiva T, en A-klassad ljudabsorbent (högsta absorptionsklass) omsluten av en perforerad perforerad plåtkasett. För att få bra ljudabsorption(*) i en industrimiljö uppnår man ett bra resultat vid en kombination av en takabsorbent exempelvis Parafon buller för att minska ljudreflexer från taket med en bullerpanel som minskar ljudreflexer från väggar
 
I miljöer med mycket buller räcker det inte att öka absorptionen i lokalen utan detta måste kompletteras med att de största ljudkällorna ljudisoleras. För att isolera olika former av ljudkällor kan man exempelvis använda sig av en Ljuddämpande inbyggnad eller Ljudhuv som både har en ljudabsorberande sida även har har hög ljudreduktion(**). När det är möjligt kan det värsta bullret skiljas från övrig verksamhet med en Avskärmande vägg. Våra industriprodukter för ljudreduktion har reduktionstal från 32 dB upp till maximalt 59 dB i våra standardväggsystem M50-M260.
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla avskärmningar utifrån behov och önskemål. 
 
        ( * Ljudabsorption = Förmåga att "suga upp" (absorbera) ljud).
        ( ** Ljudreduktion = Förmåga att "minska" (reducera) ljud som passerar genom skärm).
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A.
  
 Bullerreducerande väggpanel - bullerpanel T50 - Ljudabsorbtion
 

 
Har du en produktion/tillverkningslokal med lite hög ljunivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss
ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Montagebeskrivning: 
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00