Ljudisolering av väggar och tak - Bullerskiva T är en ljudabsorbent för slutna konstruktioner, effektiv ljuddämpning där ytskiktet inte är av viktBullerskiva T - Ljudisolering

Ljudabsorbent sluten konstruktion.
Ljudabsorbenter för effektiv ljuddämpning av buller
vid ljudisolering av väggar och tak. Då färgskiftningar kan
förekomma används ljudabsorbenten i slutna konstruktioner
 
Bullerskiva T är en ljudabsorbent med hög densitet,
c:a 100 kg / m3. Akustikskivan är bra både för ljudabsorption
samt ljudreduktion av både lågfrekvent & högfrekvent buller.
 
Effektiv ljuddämpning där krav på ytskiktets utseende är lägre.
Bullerskiva med färgat ytskikt? Ljudabsorbent - Parafon Buller
 
Färg: Natur (färgskiftningar förekommer)
Mer information: Se dataflik
 
Typbeteckning
Dimension (b x l x t) [mm]
T50
1200 x 900 x 50
T80
1200 x 1000 x 80
 

 
Färger: Natur (se ytskikt i bildmenyn)
 

 
Ljudreduktion: Specialutvecklad skiva för bästa möjliga ljudisolering / ljudreduktion. 
Används i slutna konstruktioner då ytskiktet ibland har färgskiftningar i gult.
 
Se några av våra lättmonterade slutna konstruktioner: 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Bullerskiva T uppfyller ljudabsorptionsklass A.
 
  
 Pausrum / Personalrum - Ljudabsorbtion personalrum / pausrum
 

 
Har din arbetsmiljö för hög ljudnivå:
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss
ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 
 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Vi säljer Bullerskiva T styckvis och i lättmonterade väggsystem för egenmontage
eller för färdigställande av oss. Välkommen att kontakta oss! 
 
Mer information om våra lättmonterade väggsystem: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00