Ett ljuddämpande draperi - bullerdraperi, draperier för avskärmning av buller

DL-50

Ljuddämpande draperi DL-50
I vårt program ingår ljuddämpade lätt- och tung- folie draperier.
Draperierna är uppbyggda av en absorbent som skyddas på en
sida av en tät tung PVC-väv och på den andra sidan av ett
Pvc-nät (för absorbtion).

Draperierna kan monteras på många olika sätt; rörligt i sken-
system eller fast infäst direkt i vägg, stativ etc. Ljuddämpande
draperi är ett alternativ där höga krav ställs på flexibilitet.
Draperierna måttanpassas efter önskemål.
 
Valbara färger: Vit, Grå, Röd, Blå & Svart
Standardtjocklek: 52 mm.
Ytskikt: Pvc-väv / Pvc-nät alt Dubbelsidig Pvc-väv. 
Flamskyddade draperityger att välja mellan:
  
 Ovanvy ljuddämpande draperier
 

 
Data: Ljuddämpande draperi DL-50
  
 
Reduktionstal- absorbtionsklass
 
Ljuddämpande draperi DL50 har ett
reduktionstal på 14 dB. Ljuddämpande draperi DL50 har även en ljudabsorberande vävsida. Draperiet är uppbyggt med en kärna av Bullerskiva-T med högsta ljudabsorbtionsklass(A). 
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas. 
Vi skräddarsyr alla draperier utifrån behov och önskemål.
 
     


Reduktionstal Ljuddämpade draperier         
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Draperi DL-50 har en kärna av Bullerskiva T som uppfyller ljudabsorptionsklass A.
     
   Pausrum / Personalrum - Ljudabsorbtion personalrum / pausrum      
 
 
Egenskaper
Draperi DL-50 är uppbyggd av en ljudabsorbent som skyddas på en sida av ett öppet PVC-nät och på den andra sidan av en tät PVC-väv.
 
Draperierna kan monteras på många olika sätt: Rörligt i skensystem eller fast infäst direkt i vägg, stativ, tak etc.
 
Användningsområden
Ljuddämpande draperi är ett alternativ där höga krav ställs på flexibilitet.
 
Exempel på användningsområden: Avskärmning av bullriga maskiner, avgränsning av arbetsplatser, avgränsning av lokaler mm. 
 
Teknisk data
  - Ytskikt: PVC-väv / PVC-nät.
  - Kärnmaterial: 50 mm mineralullsskiva
  - Tjocklek: 52 mm.
  - Veckbart med delning 380 mm
  - Höjd: Valfri
  - Bredd: Valfri
  - Vikt: ca 5 kg / m2
  - Färg: Vit, Grå Röd, Blå & Svart
 
     
 

 
Tillbehör: Ljuddämpande draperi
 

           
Skentillbehör ljuddämpande draperier 


            
Snittvy på skensystem 100 - Ett komplett skensystem för upphängning av draperi och dörrar  
 

 
Har din arbetsplats för hög ljudnivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss
ett m@il på kontaktasidan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00