Kontakta oss / Bullerbekämparens policys och rutiner angående personuppgifter

Rutiner och policys vid hantering av dina personuppgifter. 

 

Policys och rutiner på Bullerbekämparen för att uppfylla nya Dataskyddslagen GDPR gentemot dig som privatkund.

 
Policy:

Personuppgifter lagras på Bullerbekämparen enbart för att uppfylla våra åtagande gentemot dig som kund samt för att uppfylla lagkrav. Inga känsliga personuppgifter lagras lokalt och personal uppmanas att radera eventuella mail med känsliga personuppgifter. 

Medgivande för att lagra personuppgifter: 
 
Handlar du på något annat sätt mailas en skriftlig förfrågan till privatkunder om medgivande att hantera och lagra personuppgifter.
Du har som kund rätt att få veta vilka personuppgifter som lagras om dig samt att be oss ta bort personuppgifter. 
Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig finner du nedan.  
 
Vilka personuppgifter lagras och var lagras de?
 
De personuppgifter som lagras lokalt i vårt kundregister angående privatkunder är: Namn, Adress, Telefonnummer & Mailadress.

Personuppgifterna lagras även starkt krypterat på säkerhetskopior av affärssystemet via molnettjänsten Crashplan vars server är placerad utanför Sverige vilkas tjänst uppfyller kraven för GDPR. Se länk: https://support.code42.com/Terms_and_conditions/Compliance_resources/Code42_and_GDPR_compliance
Allt eftersom nya säkerhetskopior skapas raderas äldre kopior internt och vid säkerhetskopiering uppdateras aktuella filer via molnettjänsten Crashplan.

I de fall då leverans utförs från tredjepart lämnas enbart uppgifter för leveransen vidare och personuppgifter lagras inte sökbart av tredje part.
 
Rutiner för borttagning samt begränsning av åtkomst av personuppgifter:

Privatkunder inaktiveras i vårt lokala affärssystem direkt efter köp för att begränsa sökbarheten. 
Årligen i samband med inventering rensas vårt kundregister från sökbara personuppgifter och mailkonversationer från dig som privatkund. 

Personuppgifter via e-mail.

Kunder uppmanas att inte skicka uppgifter med känslig information via kontaktformulär på hemsidan.
Personal uppmanas att omgående radera personuppgifter med känslig information. 

Åtkomst och skydd av personuppgifter:

Åtkomst till personuppgifter lagrade lokalt på kontorets datorer är begränsade till säljare på kontoret.
Efter avslutad affär begränsas sökbarheten genom att kunden inaktiveras.
Säljare uppmanas att inte söka information angående inaktiverade kunder.
Lokalt skyddas uppgifterna med lås, larm, galler runt fönster.
Digitalt skyddas löneuppgifterna med Norton 360 Premiere samt med lösenord och användarnamn vid inloggning.
Personuppgifter hanteras enbart för att uppfylla våra åtagande gentemot kund samt lagkrav. 

 
Dina rättigheter angående personuppgifter:

Du har rättigheter att när du önskar kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi lagrar samt begära att vi rensar bort de uppgifter vi kan rensa bort och samtidigt uppfylla lagkrav. Se kontaktinformation nedan. 

 

Stenkullen 2018-05-16

Andreas Lund, VD Bullerbekämparen Sv. AB

 

Vill du kontakta personuppgiftsansvarig på Bullerbekämparen:

Mail: markus.lund@bullerbekamparen.se
Telefon: 0302-23320

Web-adress till våra rutiner och arbete med GDPR: