Produkter / Industri / Inbyggnader

Ljudisolering med ljuddämpande inbyggnader mot buller. Väggsystem med bra bullerdämpning som ger god akustik i din arbetsmiljö

Inbyggnader

Ljuddämpande inbyggnader av buller i industrimiljöer.
 
Inbyggnader av maskiner är en av våra kärnverksamheter.
Ljuddämpande inbyggnader hindrar det luftburna ljudet från att
fritt breda ut sig. Ljuddämpning med bullerskydd i form av en
inbyggnad är många gånger det mest effektiva sättet att dämpa
luftburet ljud på, då själva ljudkällan i sig ej kan åtgärdas.
 
Vi projekterar, tillverkar och monterar inbyggnader med många
olika tillämpningsområden. Bullerskydd och maskininbyggnader
skräddarsys och anpassas efter förutsättningar och behov. 
 
Inbyggnad mot buller för bullerdämpning, bullerbekämpning av
industriell miljö, samt maskinskydd, insynsskydd, dammskydd etc.
 
För mer information: Se dataflik alt Dokumentflik (produktblad)

Inbyggnader
Väggsystem *
Reduktionstal - RW(lab) **
Valfri utformning
M50 (53 mm)
32 dB
Valfri utformning
M80 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
M805 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
Annan väggtjocklek kan erbjudas
Beroende på väggtjocklek
 
  ( *Väggsystem offereras efter önskemål & behov, **Reduktionstal - Väggsystem med en ljudabsorberande sida)
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål)
             
            Färger ljuddämpande tygdraperier.  Färger ljuddämpande tygdraperier.  Färger ljuddämpande tygdraperier.  Färger ljuddämpande tygdraperier.     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Inbyggnader
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm. 
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Väggtjocklek: 53 - 83 (mm)
 - Ljudklassade dörrar och glas efter önskemål och behov.
 - Valfri placering: Luckor, portar, öppningar mm.
 

 
Reduktionstal - absorptionsklass: Inbyggnader
 
Väggsystemen nedan används i inbyggnader som ljudisolering för förbättrad akustik. Ljuddämpande inbyggnader har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida
med en kärna av högsta ljudabsorptionsklass (A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm.
Vid höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, . 
behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla inbyggnader utifrån behov och önskemål.  
 
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/perf
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M50 plåt/plåt
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/perf
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M80 / M805 plåt/plåtf
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M170f
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M260
 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A.
 
  
 Inbyggnad - Ljudabsorbtion inbyggnad
 


Har er produktionslokal för hög ljudnivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00