Företaget / Ordlista - Akustik / Ljuddämpning-industri

Ljuddämpning sedan 1972

Ljuddämpning industri - Avser ljuddämpning av buller inom industrin.

Ljuddämpning kan ske på många olika sätt och utvecklingen och produkter såväl som användningsområden växer hela tiden. Bullerbekämparen startade år 1972 och har sedan dess arbetat med att dämpa buller, d v s icke önskvärt  ljud, i olika miljöer.
 
Vi har praktisk kompetens av bullerdämpning med egen konstruktionsavdelning, tillverkning och egna montörer. Vi erbjuder flexibla lösningar, korta ledtider och att vi kan åta oss större likaväl som mindre projekt från början till slut.
 
Produktkategorier för bullerdämpning:
 1) Ljuddämpning av industribuller: Länk: Industriprodukter.
 2) Ljuddämpning av kontor & offentliga/hemmiljöer: Länk: Kontor & Offentlig / Hemmiljö. 
 3) Ljudisolerande material:Länk: Ljudabsorbenter
 
             Exempelbilder av våra industriprodukter: 
 
 Ljuddämpning - industri, kontor & offentlig / hemmiljö - Bullerbekämparen har dämpat buller sedan 1972!
 

Har ni behov av bullerdämpning?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
    Arbetsmiljöverket: 
  
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00