Produkter / Industri / Ljudfälla

Ljudfällor, ljudfälla mot buller. Ljudfällor som leder bort ljudet i luftöppningar Ljudfällor dämpar buller

 
En ljudfälla dämpar effektivt buller från olika ventilationsöppningar.
Ljudfällor kan variera enormt i storlek beroende på luftflöden
och önskad ljudreduktion samt befintligt buller de avser dämpa.
 
Vi projekterar, tillverkar och monterar ljudfällor i alla format. 
Ljudfällor är ett bullerskydd av ventilation av olika slag 
och är standard vid inbyggnad av buller i industriell miljö.
 
Nedan visas några bildexempel på ljudfällor.
 
För mer information: Se dataflik alt Dokument (produktblad)

Ljudfällor
Väggsystem *
Reduktionstal - RW(lab) **
Valfri utformning
M50 (53 mm)
32 dB
Valfri utformning
M80 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
M805 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
Annan väggtjocklek kan erbjudas
Beroende på väggtjocklek
 
  ( *Väggsystem offereras efter önskemål & behov, **Reduktionstal - Väggsystem med en ljudabsorberande sida)
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Ljudfällor
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Väggtjocklek: 53 - 270 (mm)
 - Ljudklassade dörrar och glas efter önskemål och behov.
 - Valfri placering: Luckor, portar, öppningar mm.                                   
                         


Reduktionstal - absorbtionsklass: Ljudfällor
 
Väggsystem som i de flesta fall används till ljudfällor har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida
med högsta ljudabsorbtionsklass(A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm.
Vid riktigt höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas,
behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla ljudfällor utifrån behov och önskemål.  
 
  Ljudfällor - Ljuddämpning av ventilationsöppningar och andra öppningar mot olika ljudkällor, väggsystem M80 / M805 plåt/perf
  Ljudfällor - Ljuddämpning av ventilationsöppningar och andra öppningar mot olika ljudkällor, väggsystem M50 plåt/perf
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 
  
 Ljudfälla - Effektiv ljudfälla med bra ljudreduktion & ljudabsorption (kärna av A-klassad ljudabsorbent)
 

 
Är du intresserad av en ljudfälla?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00