Produkter / Industri / Ljudhuvar
Ljudhuvar - Med ljudhuv menas ljuddämpande huvar, boxar mot alla typer av buller

Ljudhuvar

      
Vi tillverkar ljudhuvar och boxar till många olika typer av maskiner
och ljudkällor. Varje ljudhuv skräddarsys och anpassas efter givna förutsättningar och behov.

Det huvudsakliga syftet med de huvar vi levererar är ljuddämpning.
En ljudhuv kan ha funktionerna: bullerinbyggnad, maskinskydd, insynsskydd, dammskydd, dammskydd etc.

Bilder på ljudboxar nedan. Exempel på andra bullerskydd:
 
För mer information: Se dataflik alt Dokument (produktblad)

Ljudhuvar
Väggsystem *
Reduktionstal - RW(lab) **
Valfri utformning
M50 (53 mm)
32 dB
Valfri utformning
M80 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
M805 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
Annan väggtjocklek kan erbjudas
Beroende på väggtjocklek
 
  ( *Väggsystem skräddarsys efter önskemål & behov, **Reduktionstal - Väggsystem med en ljudabsorberande sida)
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Ljudhuv - Valbara färger (grå)  Ljudhuv - Valbara färger (grå)  Ljudhuv - Valbara färger (grå)  Ljudhuv - Valbara färger (grå)     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Ljudhuvar
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Väggtjocklek: 53 - 83 (mm)
 - Ljudklassade dörrar och glas efter önskemål och behov.
 - Valfri placering: Luckor, portar, öppningar mm.                                   
                         


Reduktionstal - absorbtionsklass: Ljudhuvar
 
Väggsystem som i de flesta fall används till ljudhuvar har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida
med högsta ljudabsorbtionsklass(A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm.
Vid höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas, . 
behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr alla ljudhuvar utifrån behov och önskemål.  
 
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M50 plåt/perf
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M50 plåt/plåt
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M80 / M805 plåt/perf
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M80 / M805 plåt/plåtf
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M170f
  Ljudhuvar - Ljudreduktion jjuddämpande huv med väggsystem M260
 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 
  
 Ljudhuv - Ljudabsorption i en ljudhuv, kärna av (A)klassad ljudabsorbent.
 

 
Har du en maskin / motor som behöver byggas in / skärmas av?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00