Parafon Slugger

Elegant, slagtålig ljudabsorbent.
Parafon Slugger är en elegant ljudabsorbent för undertak / innertak, som med sina starka och slagtåliga ytor, tål
tuffa tag i utsatta lokaler. Kärnan är av stenull och ytskiktet av
glasfiberflour, undertak skivorna har kantförsegling och baksidesbeläggning. 
 
                  Väggskiva - Parafon Slugger
 
Färg Slugger: Vit & Grå
För mer information: Se dataflik nedan.
 
  Färg / Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 40
12 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 40
  6 st
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 25
 20 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 25
 10 st

 
Färger: Vit (NCS S 1002-N), Ljusreflektans 79%, Glanstal 2 & Grå
             För färgade skivor i andra kulörer se: 

 
Data: PARAFON  Slugger

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.

Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Slugger klassas som lågemitterande. 

Slugger ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000.


FÄRG
Vit.
NCS ca S 1002-N.
Ljusreflektans ca 79 % enligt SS 019100.
 
Grå.
 sluggerytskikt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Korridorer, sporthallar, daghem, fritidshem, lekrum, simhallar.

BRANDKLASS
Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart material. Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med ”MONTAGE A1”.

SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.

FUKTRESISTENS
Slugger suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25°C – tillfälligt 100 % och 40°C.


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande             Vikt ca

25 mm                    4.0 kg/m²
40 mm                    5.0 kg/m²
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
52 mm

 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Tjocklek (mm)                Höjd (mm)


25                                      80
40                                    100
 demobarhet

FORMAT
Kant                         Modulmått(mm)   Tjocklek (mm)                     
A                                   600X600              15
                                   1200X600              15
 sluggerformat

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med våt duk eller svamp. Se separat broschyr.

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade enligt ISO 11654.
slugger_tabell
 slugger_tabell2

[ Tillbaka ]

 
Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Produktblad kommer läggas upp inom kort.
Sida under uppbyggnad...
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 

 
Fler produkter för kontor och offentliga miljöer: 
 
Dela av rum: 
Vikvägg - Vikväggar för kontorsmiljö. (Valfritt: Ytskikt, färg och kontruktion)
Fasta ljuddämpande mellan-väggar för kontorsmiljö - (Valfri konstruktion - fönster dörrar mm)
 
Skärmväggar
Skärmväggar för kontor - Rullbara och fasta med ram i mdf eller metall.
Skärmvägg hygienisk miljö (Metallram med ljudabsorbent i 100% polyester)
 
Undertak: