Produkter / Industri / Ljuddämpning utomhus

Ljuddämpning av buller i utomhusmiljö. Ljuddämpning utomhus

 
Behov av ljuddämpnig i utomhusmiljöer kan variera från mindre
fläktaggregat till större generatorer dämpning av buller från
ventilationsöppningar i tillverkningindustri mm.
 
Vi projekterar, tillverkar och monterar ljuddämpande åtgärder
åt alla former av buller. Ljudfällor är ett bullerskydd för ventilation
av olika slag medan ljudhuvar / inbyggnader av ljudet passar i 
andra sammanhang. Vi anpassar lösningar efter era önskemål. 
och är standard vid inbyggnad av buller i industriell miljö.
 
Andra exempel på bullerbekämpning i industrimiljö:
 
För mer information: Se dataflik alt Dokument (produktblad)

Ljuddampning utomhus
Väggsystem *
Reduktionstal - RW(lab) **
Valfri utformning
M50 (53 mm)
32 dB
Valfri utformning
M80 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
M805 (83 mm)
36 dB
Valfri utformning
Annan väggtjocklek kan erbjudas
Beroende på väggtjocklek
 
  ( *Väggsystem offereras efter önskemål & behov, **Reduktionstal - Väggsystem med en ljudabsorberande sida)
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)  Ljudfällor - Effektivt bullerdämpande ljudfällor men en ljudabsorberande sida (Kärna av A-klassad ljudabsorbent)     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Ljuddämpning utomhus
 
 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Väggtjocklek: 53 - 270 (mm)
 - Ljudklassade dörrar och glas efter önskemål och behov.
 - Valfri placering: Luckor, portar, öppningar mm.                                   
                         


Reduktionstal - absorbtionsklass: Ljuddämpning utomhus
 
Väggsystem som i de flesta fall används till ljuddämpning av utomhusmiljöer har ett reduktionstal från 32  till 36 dB med en ljudabsorberande sida med högsta ljudabsorbtionsklass(A) samt en väggtjocklek på  53 till 83 mm.
Vid riktigt höga ljudnivåer kan vi erbjuda standardsystem med reduktionstal på upp till 59 dB i labbmiljö.  
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en något lägre nivå beroende på vilka frekvenser som skall ljuddämpas,
behov av öppningar mm. Vi skräddarsyr ljuddämpande åtgärder utifrån behov och önskemål.  
 
  Ljudfällor - Ljuddämpning av ventilationsöppningar och andra öppningar mot olika ljudkällor, väggsystem M80 / M805 plåt/perf
  Ljudfällor - Ljuddämpning av ventilationsöppningar och andra öppningar mot olika ljudkällor, väggsystem M50 plåt/perf
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 
  
 Ljudfälla - Effektiv ljudfälla med bra ljudreduktion & ljudabsorption (kärna av A-klassad ljudabsorbent)
 

 
Vi dämpar gärna ditt buller?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. 
Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder av bullerproblem. Vid önskemål besöker din arbetsplats för en professionell bedömning av ert bullerproblem för att ge er bästa möjliga förslag till åtgärd.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
  
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00