Ljudabsorbenter för industri tak och väggar - Effektiv ljuddämpning av industrimiljöerParafon Buller

Ljudabsorbenter industritak & vägg.  
Parafon Buller är en ljudabsorberande, energibesparande
och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg,
i t ex industrilokaler med behov av bullerdämpning.

Standardfärg: Natur, vit grå & svart
 
Miljöbilder industri:  Parafon Bullerskiva Tak,Bullerskiva Vägg,  Kontor & Offentliga miljöer:  Parafon Buller Tak 
 
Ljudabsorption / ljudreduktion data mm: (Se dataflik)
 
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
1200 x 600 x 50
  8 skivor
  1200 x 1200 x 50
  8 skivor
  1200 x 600 x 100
  4 skivor
    1200 x 1200 x 100
  4 skivor

  
Färger: Natur, Vit, Grå, Svart
 

 
Data:

PARAFON Bullerskiva är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En god arbetsmiljö är viktig för trivseln och framförallt för säkerheten. Genom att montera Buller i tak och på väggar skapar man ett bra ljudklimat. Bullernivån sänks, genom att efterklangstiden "ekot" förkortas och taluppfattbarheten ökar. Det skadande eller tröttande bullret minskar och varningsrop hörs bättre.

Montagemetoder, försänkt eller dikt an, hel- eller deltäckande, olika färger och format. Buller finns i flera olika färger och kan monteras mot alla typer av underlag – plåt, betong, lättbetong eller trä. Skivan har ytskikt av naturell eller infärgad glasfiberfilt, ett ljudabsorberande kärnmaterial och baksidan är belagd med glasfiberflor.
 
Kärnmaterial,  består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp. Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För PARAFON Bullerskiva ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Bullerskivan uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. PARAFON Bullerskiva klassas som lågemitterande.

Brandsäkerhet
Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter ca 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Brandklass
Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1. Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15.

Fuktresistens
Parafon Buller suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90 %relativ fuktighet och 25 °C – tillfälligt100 % och 40 °C.

Rengöring
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Miljö
Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ 1.Parafon Bullerskiva ingår i *REWOOL – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar. Återvinning emballage: **REPA. * Solidytskiktet måste avlägsnas innan återvinning ** Gäller vid emballage i kartong

Kvalitet
Tillverkningen av Parafon bullerskiva uppfyller kraven enligt ISO 9001, anpassat till SS-EN ISO9001:2000.

CE-märkning
Parafon Bullerskiva är CE-märkt
enligt standard EN 13964:2004.

Ljudabsorption

Ljudabsorptionen har mätts enligt iso 345. Absorptionsvärdet och klasser är uträknade enligt  ISO 11654.

Dikt an  Försänkt, 50 mm Bullerskiva
bullerskiva_diktan
 apsorptionsfaktor
   FÄRG
Färg            NCS ca               Ljusreflektans % ca                  
Natur          S 2005-G80Y        60                            
Vit              S 1000-N             80                             
Svart          S 9000-N               9

Grå             S 5502-B             35

Ljusreflektans enligt SS 0191100
 
natur  vitsvartgra
NaturVitSvartGrå

 VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Tjocklek                Vikt, beroende på montagesätt

  30 mm                  2-3 kg/m²

  50 mm                  2-3 kg/m²
100 mm                  4-5 kg/m²
   
format_bullerskiva
FORMAT
Kant                        Mått(mm)                  Tjocklek (mm)                     
A                            1200X600                   30,50 och 100
                            1200X1200                   30,50 och 100

Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00

 
Författat av: Bullerbekämparen AB, Hantverksvägen 25,  443 61  STENKULLEN 
email: info@bullerbekamparen.se  
 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information eller offertförfrågan.
 
  Produktblad:              
    (Ljudabsorbent tak/vägg - Parafon Buller hittar du på s.33)
 
 
     
  Montageanvisning:  
    (Montage - Parafon Buller - Undertak i Bärverk hittar du på s.7)
    (Montage - Parafon Buller - MT-profil  hittar du på s.10)
    (Montage - Parafon Buller - Skruv och Bricka hittar du på s.11)
    (Montage - Parafon Buller - Försänkt betongkasetttak hittar du på s.12)
    (Montage - Parafon Buller - Dikt an tak - Betongkasetttak hittar du på s.13)
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 
Författat av: Bullerbekämparen AB, Hantverksvägen 25,  443 61  STENKULLEN 
email: info@bullerbekamparen.se