Ljudabsorbenter klinik ochsjukhus - Parafon clinic Parafon Clinic

Ljudabsorbenter klinik & sjukhus.
Parafon Clinic är ett vitt försänkt undertak med ett målat ytskikt
och förseglade kanter för höga krav på rengörbarhet och akustik.
 
Hygienabsorbent framtagen för tuffa hygieniska miljökrav som 
i sjukhusmiljöer, kliniker mm. Stora möjligheter till rengörbarhet.
 
 
Färg: Vit
 
För mer information: (Se dataflik)
Beteckning / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Kant A
600 x 600 x 15
 12 st
 Kant A
 1200 x 600 x 15
 6 st

    
Färger: Vit (NCS S 0500-N), Ljusreflektans 83%
 

 
Data:
 
PARAFON Hygien Clinic
Parafon hygienabsorbent clinic-undertak

Hygien Clinic är framtagen för tuffa miljöer där man har höga krav på både rengörbarhetoch god akustik. Det finns dessutom lokaler med hög luftfuktighet, lokaler för
hantering av olika kemikalier och renrum, där antalet partiklar i luften, påverkar valet av undertak. Hygien Clinic med ett förstärkt ytskikt, ett ljudabsorberande kärnmaterial, baksidesbeläggning och kantförsegling klarar alla dessa miljöer. Utförandetgör också skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som förslutanvändaren.

Undertaken i lokaler med hygienkrav rengöres på många olika sätt. Från avtorkning med fuktig duk till högtryckstvätt. Detta ställer höga krav på produktens yta. Ytskiktet på Hygien Clinic är en vit, förstärkt glasfiberfilt, som tål hårda tvätt-, skrubbnings- och skraptester. Hygien Clinic klarar därför ofta återkommande och hårda rengöringar.

Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av  skadedjur,bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter ca 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Ytskiktet, kantförseglingen och baksidesbeläggningen av glasfiberflor gör att skivan klarar kraven för användning i renrum, enligt US Federal Standard 209 E, klass 2,5/10. Detta innebär att partikelavgivningen får vara max 10 partiklar per kubikfot luft – bra utomhusluft innehåller ca 1 000 000 partiklar och i operationsrum tillåts 10 000 partiklar per kubikfot.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Hygien Clinic ligger   emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Hygien uppfylls därför, med godmarginal, kraven på den bästa inomhusluften, AQ 1.

Hygien Clinic klassas som lågemitterande. Hygien Clinic är Svanenmärkt och ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar. Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassattill SS-EN ISO 9002:1994.


FÄRG
Vit.
NCS ca S 0500-N.
Ljusreflektans ca 83 % enligt SS 019100.
Glanstal ca 2.
 hygienclinic_vit

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Vård- och sjukhusmiljö. Matsalar, barer, restauranger, cafeterior. Badanläggningar, dusch- och omklädningsrum.

BRANDSÄKERHET
Euroclass A2-s1, d0, enligt standard EN 13501-1. Uppfyller även Ytskiktsklass 1, en ligt NKB 14, på obrännbart material. Tänd skydd ande beklädnad, enl NKB 15,vid heltäckande montage med Parocs synliga bärverk T24. FUKTRESISTENS
Hygien Clinic suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25°C – tillfälligt 100 % och 40°C.

Montering
Hygien Classic monteras i T24, synlig bärkonstruktion, »Montage A1«. Innan skivorna monteras rekommenderas att bakomliggande ytor rengöres och behandlas med medel som förhindrar tillväxt av mögel och bakterier.

Vid montage i fuktiga miljöer rekommenderas bärkonstruktion med förstärkt rostskydd – korrosionsklass C4.

Belysning
Utanpåliggande eller infällda armaturer. Skyddsformen anpassas till verksamheten i lokalen.


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande             Vikt ca

Kant A     15 mm     2.0 kg/m²
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
Kant A    52 mm

 konstruktions_hojd
 
MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Kant A    80 mm

 demobarhet

FORMAT
Kant      Modulmått(mm)      Tjocklek (mm)                     
A          600X600                 15
          1200X600                 15
 format-a

RENGÖRING
Daglig rengöring genom borstning eller dammsugning med mjuk borste. Veckovis av torkning med fuktig duk eller trasa. Rengöring kan ske med desinficerande medel.
MILJÖ

Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.
Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ 1.
Återvinning undertak: Rewool.
Återvinning emballage: Repa.

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade
enligt ISO 11654.
hygienclinicabsdiagr
 hygienclinicabstab


FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Hygien Clinic

Format:

Färg: Vit

Montage: A1 med Prelude 24 1)

Tillbehör:

1) Se separat broschyr.
  

[ Tillbaka ]

 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
 Produktsida under uppbyggnad.
 Produktblad kommer läggas upp inom kort ... 
 
Våra öppettider: vardagar 07.30 - 16.00.Välkommen att kontakta oss.
 

 
Övriga produkter för hygieniska miljöer:
 
 
Skärmväggar hygieniska miljöer:
 - Skärmvägg Lab (Ljudabsorbent helt i polyeten), Skärmväggar - Palett (Välj - Ytskikt av PVC-duk)
 - Skärmväggar -  Rullbara och fasta Skärmväggar (Välj ytskikt - Lackad plåt på båda sidor)