Parafon Decibel

 
Parafon Decibel är ett ljudisolerande undertak  av en serie högeffektiva ljudabsorbenter med hög densitet:
 
175-340 kg per m3  (Beroende på vilken skiva som väljs).
 
Skivorna har ett reduktionstal Rw = 35-42 dB. 
 
Parafon Decibel lämpar sig där både ljudabsorbtion
och ljudreduktion behövs. Ett ljudisolerande undertak!
Länk miljöbilder av Undertak Parafon Decibel
 
Färg: Vit (Valfri - mot extra kostnad)
Mer information: (Se dataflik)
 
 
DB(Decibel) / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
35 DB / Kant A
  600 x 600 x 40
 2,88 m2
35 DB / Kant A
1200 x 600 x 40
2,88 m2
    35 DB / Kant E24
  600 x 600 x 40
2,88 m2
40 DB / Kant A
  600 x 600 x 32
14,4 m2
40 DB / Kant A
1200 x 600 x 32
14,4 m2
41 DB / Kant A
  600 x 600 x 53
14,4 m2
41 DB / Kant A
1200 x 600 x 53
14,4 m2
42 DB / Kant A
1800 x 600 x 18
14,4 m2
42 DB / Kant A
  600 x 600 x 53
14,4 m2
    42 DB / Kant E24
 1200 x 600 x 53
14,4 m2

   
Färger: Vit (NCS S 0500-N), Ljusreflektans 84%, Glanstal 2
              Kulör valfri - mot extra kostnad.


 
Data: PARAFON Decibel
 
Decibel är en serie produkter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper för undertak i bland annat kontorsbyggnader.

Dagens moderna kontorsbyggnader uppförs för att kunna anpassas till olika hyresgästers behov och önskemål. För undertaket innebär detta att det skall ha hög ljudabsorption samtidigt som det skall ha hög ljudreduktion, då mellanväggarna ibland bara går upp till undertaket. Med Decibel kan man uppfylla önskemålen med ljudabsorption klass A, och ljudreduktionsvärde från 35 upp till 48 dB.

Decibel är tillverkad av brandsäker stenull med målat ytskikt, i kant A eller E. Decibel finns i olika utföranden för att som enskild produkt klara ljudreduktionsvärden från 35 dB till 42 dB. Decibel 35 har ett tätt tunt skikt på baksidan och Decibel 40, 41 och 42 har en gipsskiva på baksidan. Decibel kan kombineras med Decibelabsorbent i mel lantaksutrymmet. Decibelabsorbenten placeras antingen på undertaket eller mot bjälklaget.

Alla kanter är förseglade alternativt målade. Dessa åtgärder gör, att skivan är mycket miljövänlig och hållbar för såväl montören som för slutanvändaren.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Decibel ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Decibel uppfylls därför med god marginal kraven för den bästa inomhusluften, AQ1.

Decibel klassas som lågemitterande. Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enl. ISO 9002 anpassat till SS-EN ISO 9002:1994.


FÄRG Vit.
NCS ca S 0500-N
Ljusreflektans ca 84% enligt SS 019100.
Glanstal ca 2, vilket ger en optimal ljus-
effekt för indirekt belysning. 
Kan även levereras i valfri färg.
  

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Där ljudreducerande och ljudabsorberande undertak krävs mellan utrymmen, när mellanväggarna inte går upp mot bjälklaget samt för vertikal ljudreduktion mot luftljud från ventilation, VVS samt vid stegljudsförbättring. Kontorsbyggnader, skolor, vårdlokaler, hotell och bostadshus.

BRANDKLASS
Ytskikt klass 1, enl. NKB 14, på obrännbart material.
Tändskyddade beklädnad enligt, NKB 15, fås vid heltäckande montage enligt
”MONTAGE A 1”

FUKTRESISTENS
Decibel suger inte vatten kapil lärt. Decibel 35 kan användas vid 95% relativ fuktighet och 25°C - tillfälligt upp till 100% och 40°C. Decibel 40, 41 och 42 klarar 70% och 25°C.

VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Produkt                 Vikt ca

Decibel35                  7 kg/m²
Decibel40                14 kg/m²
Decibel41                16 kg/m² 
Decibel42                18 kg/m2
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
Produkt        Kant      mm


Decibel 35       A           52
                    E24           60
Decibel 40       A           52 
Decibel 41       A           82 
Decibel 42       A           82 
Decibel 42    E24          90
 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET
Produkt       Kant        mm


Decibel 35       A           100
                    E24           110
Decibel 40       A           100 
Decibel 41       A           200 
Decibel 42       A           200 
Decibel 42    E24          210
 demobarhet

PRODUKTFAKTA
Produkt          Kant             Format (mm)     
                                         
Decibel 35       (A)              600X600x40
Decibel 35       (A)            1200X600x40 
Decibel 35     (E24)            600X600x40 
Decibel 35     (E24)          1200X600x40 
Decibel 40       (A)              600X600x32 
Decibel 40       (A)            1200X600x32
Decibel 41       (A)              600X600x53
Decibel 41       (A)            1200X600x53 
Decibel 42       (A)              600X600x53
Decibel 42       (A)            1200X600x53 
Decibel 42     (E24)            600X600x53
Decibel 42     (E24)          1200X600x53
  

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

KANTUTFORMNINGAR
KantDecibel 35Decibel 40Decibel 41Decibel 42
decibelkantutformnngaXXXX
decibelkantutformnnge24X  X


LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade
enligt ISO 11654.
decibelljudabs_diagr
 decibelljudabs_tab

DECIBEL FÖR LJUDREDUKTION OCH LJUDABSORPTION

Moderna kontorsbyggnader projekteras och byggs för att anpassas till stor flexibilitet för hyresgästerna samt en anpassning till Svensk Standard SS 02 52 68. I Svensk Standard SS 02 52 68 anges värden för ljudreduktion samt efterklangstid för utrymmen i olika byggnader i olika ljudklasser.

Mellanväggar skall lätt kunna flyttas och stora eller små utrymmen skall kunna skapas inom en given byggnadsyta. Valet av undertak har då stor betydelse, dels för att få rätt efterklangstid för stora eller små rum, dels för att reducera ljud genom undertaket till angränsande utrymmen.

Mellantaksutrymmet används ofta till ledningsdragningar för el, tele, VVS och ventilation, vilket innebär, att man samtidigt som det skall vara bra ljudisolering i undertaket, också måste ha en lätt åtkomlighet till installationerna. Decibel är produkter, som har utvecklats för att erhålla den optimala lösningen för ljudreduktion och ljudabsorption samtidigt som lätt åtkomlighet till mellantaksutrymmet skapas.

Ljudreduktion – Rum till rum
Mellanväggar kan anslutas direkt mot undertaket, vilket ger en stor flexibilitet. Om mellanväggen går genom undertaket utan att gå upp mot bjälklaget, sker en förbättring av angivna reduktionsvärden på 1-2 dB för Decibel 40 och 41.

I tabell 1 visas ljudreduktionstalen för olika undertakskonstruktioner och produkter mellan två rum. Angivna värden är, enligt rekommendation från många ljudkonsulter, ett laboratorievärde mätt enligt SS-EN ISO 20 140/9 och utvärderat enligt SS-EN -ISO 717.

Att beakta är, att den sammanlagda ljudisoleringen mellan två rum är beroende av mellanväggens ljudreduktion, installationer, ventilation, belysningsarmaturer etc.

Rekommendationen är därför att inte ha genomgående installationer och armaturer i undertaket, samt att mellanväggens ljudreduktion är högre än undertakets.

decibelljudred_rum-rum

 

decibel_ljudreduktion_tabell1

  Tabell 1. Ljudreduktion
*45 45 mm mineralull Decibelabsorbent 804-00
*600/1200 Absorbent i mellantaksutrymmet 600 resp. 1200 mm på var sida mellanväggen.

Ljudreduktion – Vertikalt
Installationer såsom ventilation och VVSledningar alstrar i vissa fall ljud som kan vara störande. För att reducera detta ljud till underliggande utrymme används Parafon Decibel, antingen med eller utan tilläggsabsorbent i mellantaksutrymmet I tabell 2 visas ljudreduktionstalen för olika lösningar.

Angivna värden mätta enl. SS-EN-ISO 140/2 samt uppskattade värden och utvärderade enligt SS-EN-ISO 717. Att beakta är, att infällda installationer bör tilläggsisoleras.

 decibelljudreduktion_veretikalt 
decibel_ljudabstab2

Tabell 2.Ljudreduktion ca Rw-värde, Enbart Undertaket. Konstruktionshöjd 200 mm.

 
Förbättring av luft- och stegljudsisolering av bjälklag
Decibel kan också användas för att öka luft- och stegljudsisoleringen på befintliga bjälklag. I tabell 3 visas exempel på uppskattade värden med olika konstruktioner.
 
decibel_ljudabstab3

Tabell 3.Luft- och Stegljudsisolering


MONTAGE

Decibel monteras enl. metod ”Montage A1”. Se separat broschyr.

Används direktfäste låses detta med popnit mot bärverket.

Decibel monteras enl. metod ”Montage A1”. Se separat broschyr.

Används direktfäste låses detta med popnit mot bärverket.

 
decibelmontage_kante24
Principlösning anslutning vägg-tak.


FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Decibel
Produktnummer:

Format:

Färg:
Montage: A1
Tillbehör:
  

[ Tillbaka ]

 
Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Produktblad kommer läggas upp inom kort.
Sida under uppbyggnad...
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 

 
Fler produkter för kontor och offentliga miljöer: 
 
Dela av rum: 
Vikvägg - Vikväggar för kontorsmiljö. (Valfritt: Ytskikt, färg och kontruktion)
Fasta ljuddämpande mellan-väggar för kontorsmiljö - (Valfri konstruktion - fönster dörrar mm)
 
Skärmväggar
Skärmväggar för kontor - Rullbara och fasta med ram i mdf eller metall.
Skärmvägg hygienisk miljö (Metallram med ljudabsorbent i 100% polyester)
 
Undertak: