Parafon Direct

 
Parafon direct är en ljudabsorbent med ljudabsorbtionsklass A.
Skivan limmas direkt på underlaget.
 
Utan att förlora i takhöjd så erhålls en bra ljudabsorbtion.
 
Parafon Exclusive kant B fungerar även för limning dikt an tak och
kräver inte kantlister med sin fasade kantmålade kant. 
 
Färg: Vit
Mer information: (Se dataflik)
 
 Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
 A*
600 x 600 x 40
  12 skivor
 A**
600 x 600 x 40
  12 skivor
 (*Parafon Classic - Kant A, **Parafon Exclusive - Kant A)

  
Färger:
Kant A Classic: Vit (NCS ca 0500-N), ljusreflektans 83%, glanstal 2
Kant A Exclusive: Vit (NCS ca 0500-N), ljusreflektans 85%, glanstal 2
 

 
Data:

PARAFON Direct – ett system med minimal konstruktionshöjd (42 mm) i kombination med Absorptionsklass A.

System Direct är skivor i 40 mm tjocklek Kant A, limmade direkt mot bjälklaget.

Skivorna limmas med en spalt på 4 mm som lämnas öppen eller täcks med foglist T.

Vid ö-montage bör skivorna avslutas med kantprofil U.

Direct har ett ytskikt av målad glasfilt. Kanterna är målade och baksidan är belagd med glasfiberflor.

Direct är anpassad för att möta kraven på goda ekonomiska lösningar i kombination med hög ljudabsorption och estetik.

Skivorna är miljövänliga och lätta att hantera för både montören och slut - användaren.

Direct uppfyller de högsta ställda kraven på ljudabsorption. Emissionsvärdena ligger långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Skivornas kärnmaterial består av stenull.


FÄRG

Vit                         NCS ca S 0500-N
 
Ljusreflektans

Classic                   ca 83 %    Glanstal ca 2 
Exclusive                ca 85%    Glanstal ca 2 
   
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Direct lämpar sig särskilt bra i skollokaler, lekrum, trapphus, korridorer etc. där takhöjden skall sänkas minimalt men ändå ge en hög absorption. Direct lämpar sig också bra att montera i delar av tak, s k ö-montage.

BRANDKLASS
Ytskikt klass 1 på obrännbart material.

FUKTRESISTENS
Direct kan användas i utrymmen med en relativ fuktighet upp till 95% och
25ºC.

 

VIKT SKIVA
Direct Classic, Kant A            ca 3 kg/m2
Direct Exclusive, Kant A        ca 3 kg/m2

   
 
MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
42 mm.
   
 
FORMAT
Produkt                                             Mått (mm) 
Direct Classic                           596x596x40
Direct Exclusive                       596x596x40

   
 

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

MILJÖ
Miljömärkning: Svanen.
Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.
Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ 1.
Återvinning undertak: Rewool.
Återvinning emballage: Repa.


LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

directabsdiagr
directabstab

MONTAGEDETALJER
Foglist T       vit        3600 mm
Kantprofil U  vit       2400 mm
Akustiklim                 5 alt 15 l
Profilsax            

 

 

   

 

Foglist T


directfoglistt

 

Kantprofil U


directkantprofilu


STENULL
Stenullen är obrännbar och används därför bland annat som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000°C, vilket är den temperatur som uppnås efter ca 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Stenull är ett oorganiskt material som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Produkterna ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.


MONTERINGSANVISNINGAR
directmontering_utanlister1   directmontering_medlister6
1. Uppmätning av takytan.   6. foglist T klipps med profilsax till rätt längd som tvärgående list.
directmontering_utanlister2   directmontering_medlister7
2. Limpåläggning på skivan.   7. Tvärgående foglist T trycks in i spalt.
directmontering_utanlister3   directmontering_medlister8
3. Första skivan tryks fast mot taket.   8. Längsgående foglist T trycks in i spalt
directmontering_utanlister4   directmontering_medlister9
4. Skivorna limmas upp med 4 mm spalt.   9. Kantprofil U trycks fast på fältets ytterkanter.
directmontering_utanlister5   directmontering_medlister10
5. Färdigt montage utan lister.   10. Färdigt montage med lister.

[ Tillbaka ]

 
Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Produktblad kommer läggas upp inom kort.
Sida under uppbyggnad...
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 

 
Fler produkter för kontor och offentliga miljöer: 
 
Dela av rum: 
Vikvägg - Vikväggar för kontorsmiljö. (Valfritt: Ytskikt, färg och kontruktion)
Fasta ljuddämpande mellan-väggar för kontorsmiljö - (Valfri konstruktion - fönster dörrar mm)
 
Skärmväggar
Skärmväggar för kontor - Rullbara och fasta med ram i mdf eller metall.
Skärmvägg hygienisk miljö (Metallram med ljudabsorbent i 100% polyester)
 
Undertak: