Parafon Palett

 
Parafon Palett är undertaket för dig som vill forma en unik miljö
med bra akustik.
 
Du väljer fritt vilken kulör du vill ha på skivor och bärverk.
 
Färg: Valfri
 
Se dataflik nedan.
Beteckning / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Kant A
600 x 600 x 18
32 st
Kant A
1200 x 600 x 18
16 st
Kant B
600 x 600 x 18
10 st
Kant C
600 x 600 x 18
10 st
Kant D
600 x 600 x 18
 10 st
 Kant D
1200 x 600 x 18  8 st
E15, E24
600 x 600 x 18
10 st

 
Färgsättning: Valfri kulör.
 

 
Data: PARAFON Palett
 

Palett har fri färgsättning vilket ger unika möjligheter att forma spännande undertak. Framhäv undertaket i den totala miljön, markera hela eller delar av taket för formens skull. Palett är en undertaksskiva med ytskikt av glasfiberfilt, kantförsegling och baksidesbeläggning. Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren.

Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Palett ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Palett uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Palett klassas som lågemitterande.

PARAFON Palett ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Parafon Akustik AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994.

 palett_interiorbild

FÄRG
Fri färgsättning.
Vid mörka kulörer finns viss risk för flammighet och variation i färgtäckningen.
palett_farg 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Affärer, skolor, konferensrum, kontor, korridorer, matsalar, receptioner, restauranger, varuhus, barer, cafeterior.

FUKTRESISTENS
90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp. Se separat broschyr.

VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande               Vikt ca

Kant
A     18 mm             3.0 kg/m²                                          
       25 mm             4.0 kg/m²
Kant B,C,D,E         5.0 kg/m²
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
Kant A
            52 mm
Kant B             20 mm
Kant C   
     
försänkt      90 mm
      fästbleck     22 mm
      akustiklim   20 mm
Kant D             50 mm

Kant E             60 mm

 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Kant A
            80 mm


Kant  D            90 mm

Kant  E            80 mm

 

 demobarhet

FORMAT
Kant  Mått(mm)Tjocklek(mm)  

 A  600x600 18

   625x625 18

   1250x625 18

   1200x1200 18

   1600x600 25

   2000x600 25

   2400x600 25

 C 600x600 18 

  1200x600 18

 E15  600x600 18 format_e15

 E24  600x600 18 format_e24
 
   1200x600 18
 
   1200x1200 18
 
   1600x600 18
 
   2000x600 18
 
   2400x600 18


FÖRESKRIVNINGSTEXT
Produktnamn: PARAFON Palett
Produktnummer:
Format:

Kant

Färg

Monatge

Tillbehör
Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Produktblad kommer läggas upp inom kort.
Sida under uppbyggnad...
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00