Produkter / Industri / Takabsorbenter industri / Parafon Slugger tak

Parafon Slugger

Slagtåligt elegant undertak
Parafon Slugger är en elegant, slagtålig ljudabsorbent för
vägg och undertak / innertak. Skivan ger effektiv dämpning av ljudreflexer
i ljudhårda lokaler, arbetsmiljöer.

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är väggskivan som tål
tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt av
avtorkningsbart glasfiberflor samt baksidesbeläggning. 
 
Vi har ett brett utbud av ljudabsorbenter och hjälper Er gärna att
hitta den ljudabsorbent / undertak som bäst matchar Ert behov
 
Färg: Vit & Grå
För mer information: Se dataflik
 
 
         

 
 
  Färg / Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 40
12 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 40
  6 st
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 25
 20 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 25
 10 st

 
Färger: Vit (NCS S 1002-N), Ljusreflektans 79%, Glanstal 2 & Grå
             För färgade skivor i andra kulörer se: 

 
Data: PARAFON  Slugger

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.

Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Slugger klassas som lågemitterande. 

Slugger ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000.


FÄRG
Vit.
NCS ca S 1002-N.
Ljusreflektans ca 79 % enligt SS 019100.
 
Grå.
 sluggerytskikt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Korridorer, sporthallar, daghem, fritidshem, lekrum, simhallar.

BRANDKLASS
Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart material. Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med ”MONTAGE A1”.

SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.

FUKTRESISTENS
Slugger suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25°C – tillfälligt 100 % och 40°C.


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande             Vikt ca

25 mm                    4.0 kg/m²
40 mm                    5.0 kg/m²
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
52 mm

 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Tjocklek (mm)                Höjd (mm)


25                                      80
40                                    100
 demobarhet

FORMAT
Kant                         Modulmått(mm)   Tjocklek (mm)                     
A                                   600X600              15
                                   1200X600              15
 sluggerformat

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med våt duk eller svamp. Se separat broschyr.

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade enligt ISO 11654.
slugger_tabell
 slugger_tabell2

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information eller offertförfrågan.
 
  Produktblad:              
    (Produktblad - Parafon Slugger - Undertak i bärverk  hittar du på s.20)
    (Produktblad - Parafon Slugger - Väggabsorbent hittar du på s.31)
 
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
 
     
  Montageanvisning:  
    (Montageanvisning - Parafon Slugger - Undertak i bärverk  hittar du på s.6-7)
    (Montageanvisning - Parafon Slugger - Väggabsorbent hittar du på s.22)
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00