Ljudabsorbenter för väggar - Ljudabsorbent för väggmontage, Finns i varianterna Slugger, Textur, Struktur och Wall Absorber ClassicParafon Väggskiva

Ljudabsorbenter för väggar
Parafon a-klassade ljudabsorberande väggskivor med sina starka
och slagtåliga ytor, tål tuffa tag i utsatta lokaler. De tillverkas av
stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidebeläggning.
Parafon Wall Absorber är en ljudabsorbent med en vit ram i vitlackerad
tunnplåt med dold upphäning. 
 
Väggskivor i 4 utförande: Slugger, Textur, Struktur, Wall Absorber Classic
 
Färg Slugger: Vit & Grå
Färg Textur & Struktur: Vit (Kan målas i valfri - extra kostnad)
Färg Wall Absorber Clasic: Vit
 
För mer information: Se dataflik nedan.
 
Parafon Slugger
 
Parafon Textur
 
Parafon Struktur
 
Parafon Wall Absorber Classic
Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
A* 2700 x 1200 x 40 3 st
  (*Slugger, Textur & Struktur)
 
Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
A*
 1200 x 600 x 40
 6 st
A*
 1500 x 600 x 40
 4 st
A*  1800 x 600 x 40
  4 st
  (*Nyhet: Parafon Wall Classic Absorber)
 

  
Färger:                          
Parafon Slugger:                Grå & Vit, NCS ca S 1002-Y. Ljusreflektans enligt SS 019100 ca 79 %
Parafon Struktur & Textur:  Vit NCS ca S 1500-N. Ljusreflektans enligt SS 019100 ca 73 %.
                                            Valfri kulör
Parafon Wall:    Nyhet !       Vit
 

 
Data:

vaggskiva_miljobild Väggskivor skapar en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö. Taluppfattbarheten förbättras i rum med hårda väggytor genom att ljudreflektionen minskar. Detta är viktigt för t ex biografer, studios och hörsalar. Väggskivorna består av en stenullsskiva med ytskikt av glasfiberväv. Långsidorna är försedda med vitmålade U-profiler av stål, synlig kant 20 mm.

Kärnmaterialet består av oorganisk stenull, som inte angrips av skadedjur, bakterier eller svamp.

Stenullen är obrännbar och termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Väggskivor ligger värdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Väggskivor uppfyller därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Väggskivor klassas som lågemitterande.

PARAFON Väggskivor ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9002, anpassat till SS-EN ISO 9002:1994. 

 
FÄRG

TEXTUR & STRUKTUR: Naturvit som standard. NCS ca S 1500-N. Ljusreflektans enligt SS 019100 ca 73 %.

Möjlighet till valfri färg med TEXTUR & STRUKTUR när det krävs mer än standard för att skapa rätt miljö.

 

farg_vaggskivatextur

 

 

vaggskiva_textur_cutomclrs

 

SLUGGER: Grå & Vit, NCS ca S 1002-Y. Ljusreflektans enligt SS 019100 ca 79 %.

 

farg_vaggskivaslugger

 

   

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografer, hörsalar.

BRANDSÄKERHET
Ytskikt klass I, enligt NKB 14, på obrännbart material. Tändskyddande beklädnad enligt NKB 15. Gäller standardfärg.

FUKTRESISTENS
90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.
Textur har bra slagtålighet.

 

VIKT
Skiva och kantprofiler, ca 5 kg/m2

BELASTNING
Upphängning bör inte ske i väggskivorna utan mot bakomliggande vägg eller i profilen.

DEMONTERBARHET
Väggskivorna är lätt demonterbara.

 

FORMAT

                mått(mm)          Tjocklek (mm) TEXTUR                    


                  2700 x 1200              40

 

                   mått(mm)          Tjocklek (mm) SLUGGER


                   2700 x 1200              40

 

   
 
KANTUTFORMNING
Rak kant.
  vaggskiva_kantutformning
 
RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Slugger kan avtorkas med våt duk eller svamp. Se separat broschyr.
 
LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.Absorptionsvärden och klasser är uträknade
enligt ISO 11654.
vaggskiva_ljudabs_diagr
  vaggskiva_ljudabs_tab

 
Maila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
Produktblad kommer läggas upp inom kort.
Sida under uppbyggnad...
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 

 
Fler produkter för kontor och offentliga miljöer: 
 
Dela av rum: 
Vikvägg - Vikväggar för kontorsmiljö. (Valfritt: Ytskikt, färg och kontruktion)
Fasta ljuddämpande mellan-väggar för kontorsmiljö - (Valfri konstruktion - fönster dörrar mm)
 
Skärmväggar
Skärmväggar för kontor - Rullbara och fasta med ram i mdf eller metall.
Skärmvägg hygienisk miljö (Metallram med ljudabsorbent i 100% polyester)
 
Undertak: