Produkter / Industri / PVC-ridåer & Stripes

Pvc-ridåe i en lång gång med anslutande rum. PVC-Ridåer & Stripes

 
PVC-ridåer & PVC-Stripes har ett stort användningsområde.
De skyddar mot drag och damm, håller undan/stänger in så väl
kyla som värme. Vintertid fungerar en pvc-ridå som en energibesparande åtgärd som kan minska upp till 90% av den värmeförlust som blir effekten av kalldrag från yttre portar
samt öppningar mellan kall / varmförråd-lager.
 
PVC kan skydda mot UV-strålning vid svetsning samt fungera
som en barriär mot oljud samt tätning av öppningar runt maskiner.
 
PVC-ridån ger med en fri genomsikt ökad säkerhet vilket minskar antalet truckolyckor, samtidigt som trafiken flyter bättre.
 
Färger & Materialval: (Se dataflik)
           
           
 

 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Transparent:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
100 x 2 mm
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
 H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
 H = över 4,5 m
400 x 4 mm
 Höjden avgör val av format på pvc-stripes
 
 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Transparent Polar:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
 H = över 4,5 m
400 x 4 mm
  Höjden avgör val av format på pvc-stripes

 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Transparent Röd:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
 H = över 4,5 m
400 x 4 mm
  Höjden avgör val av format på pvc-stripes

 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Transparent Brons (UV-avskärmande):
Avskärmningshöjd (H)
Format
H = upp till 4,5 m
300 x 2 mm

 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Tät Svart:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
  Höjden avgör val av format på pvc-stripes


 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Tät Grå:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
  Höjden avgör val av format på pvc-stripes


 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
Tät Vit:
Avskärmningshöjd (H)
  Rek. format
H = upp till 2,5 m
200 x 2 mm
H = upp till 4,5 m
300 x 3 mm
  Höjden avgör val av format på pvc-stripes


 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
PVC-folie (Bred):
Löpmeter
Format
-
1200 x 2 mm
-
1000 x 5 mm
-
1000 x 7 mm


 

 
Färger: 
 
Tranparenta: Pvc-ridåer & Stipes på rulle (50 m) alt löpmeter: Klar, Polar, Röd, Bronze (UV-avskärmande)
Täta:              Pvc-ridåer & Stripes på rulle (50 m) alt löpmeter: Svart, Grå & Vit
Pvc-folie (löpmeter):  Klar transparent
 

 
Data: PVC-ridå
 
PVC-stripes Brandklass* Temp.tålig Dragh.fasthet 100x2 mm 200x2 mm 300x3 mm 400x4 mm
Transparent  DIN4102,B2 -15° > +50°C  16 N/mm2  0,24 kg/m   0,5 kg/m  1,04 kg/m  2 kg/m
Trans: Polar  DIN4102,B2* -25° > +30°C  11,5 N/mm2 -   0,5 kg/m  1,04 kg/m  2 kg/m
Trans: Röd  DIN4102,B2 -15° > +50°C
 16 N/mm2
-   0,5 kg/m  1,04 kg/m  2 kg/m
Trans: Brons  DIN4102,B2 -15° > +50°C  18 N/mm2 - -   0,74 kg/m -
Tät: Svart  DIN4102,B2 -15° > +50°C  16 N/mm2  -   0,5 kg/m  1,04 kg/m -
Tät: Grå  DIN4102,B2 -15° > +50°C  16 N/mm2 -   0,5 kg/m  1,04 kg/m -
Tät: Vit  DIN4102,B2 -15° > +50°C  16 N/mm2 -    0,5 kg/m  1,04 kg/m -
(Ridå-höjd)


Max: 2,5m Max: 2,5m Max: 4,5m Över: 4,5m
  (*Brandklassat enligt DIN 4102,B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter eldslåga avlägsnats).
 

 
Data: Övrigt pvc-material

PVC-stripes Brandklass* Temp.tålig Dragh.fasthet 300x2 mm 1000x5 mm 1000x5 mm 1200x2 mm
PVC-folie
 DIN4102,B2 -15° > +50°C  16 N/mm2 -   6,1 kg/m   8,6 kg/m 3 kg/m
  (*Brandklassat enligt DIN 4102,B2. Materialet slocknar inom 6 sekunder efter eldslåga avlägsnats).
  

   
Beskrivning: En  pvc-ridå är en bra energibesparande åtgärd. Det ger ett effektivt skydd mot kalldrag och kan minska
värmeförlusten med upp till 90%. PVC-materialet går att beställa som en pvc-ridå att täcka en befintlig öppning
alternativt köpas på löpmeter.
 
Avskärmningsmått:  Ange mått till öppning du skall täcka med en pvc-ridå.
Höjden på avskärmningen avgör vilka pvc-stripes som skall väljas (se ovan). 
 
Montage: Montera själv med en materialsats eller få hjälp av oss att sätta upp din pvc-ridå.
 
Upphängning: Fast eller skjutbar (se figurer nedan): 
 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
      Figur: Fast upphängning av pvc-ridå
  
 
Pvc-ridå - Finns i olika transparenta färger. Sparar engergi! Bra mot miljön samtidigt som en pvc-ridå minskar uppvärmningskostnader genom att ta bort kallras.
      Figur: Skjutbar upphängning av pvc-ridå
 
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00