Fällbart undertak för korridorer - Parafon Corrido Undertak Parafon Corrido

Fällbart undertak för korridorer.
Corrido är ett fällbart undertak som gör det möjligt att lätt komma
åt taket som byggs in.
 
Undertak - Parafon Corrido är ett bra alternativ när det ofta behöver göras åtgärder ovanför undertaket.
Utvecklat som undertak / innertak för korridorer i köpcenter, kontor och offentliga lokaler som skolor, kommunala lokaler mm. 
 
Alla undertak sektioner är fällbara åt alla håll.
 
Färg: Vit, NCS - S 0500-N
För mer information: Se dataflik
Beteckning / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Möjliga Maxmått [mm]
Kant A
1200 x 580 x 20
600 - 2000 x 580
Kant A
1500 x 580 x 20
600 - 1500 x 1180
Kant A
1800 x 580 x 20
 

 
Färg (absorbent): Parafon Exclusive : Vit (NCS S 0500-N), Ljusreflektans 83%, glanstal 2
Färg (ram):            Vit, glanstal ca 15
 

 
Data:
 
PARAFON Corrido - fällbara tak

Dagens byggande kräver stor flexibilitet. Det ställs omfattande krav både på estetik och åtkomlighet till installationer ovanför undertak i korridorer eller stråk i öppna kontorslandskap.

Vårt fällbara taksystem, Corrido, har ge - nom sina smäckra kassetter med gerade hörn utan skruv/popnit fått ett tilltalande utseende.

Kassetterna monteras med bygelupphängning vilket medger att samtliga kan fällas ner åt valfritt håll. Detta ger lättåtkomlighet vid service, kompletteringar och nyinstallationer, utan hindrande profiler, se bilden nedan.

corridofallbarttak Corrido kan monteras mot bl a:

– Väggar
– Kabelrännor
– Fasta tak/friser
– Bärverk

Kassetterna i Corridosystemet består av akustikskiva Exclusive inramad med vit plåtprofil. Ramen har gerade hörn. Akustikskivan har ett ytskikt av vitmålad glasfiberfilt och kärnmaterial av obrännbar och ljudabsorberande stenull. Skivans baksida är försedd med glasfiberflor. Detta utförande gör kassetten tålig vid hantering, för såväl montör som slutanvändare.

För Corrido ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inne klimatets hårdaste klass, MEC-A. Med Corrido uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften. Corrido klassas som lågemitterande. 


FÄRG

Ram: Vit, Glanstal 15


Exclusive

Vit. NCS ca S 0500 – N. Ljusreflektans enligt SS 019100 ca 85 %.

Glanstal ca 2, vilket ger en optimal ljuseffekt för indirekt belysning.

Andra ytskikt och utföranden kan tillverkas enligt önskemål.

  

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Korridorer, affärer, kontor, utställningslokaler.

BRANDSÄKERHET
Euroclass A2.s1.d0, enligt standard EN 13501-1. Uppfyller även ytskiktsklass 1 enligt NKB 14, på obrännbart material.

FUKTRESISTENS
90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

VIKT
Kassett inklusive byglar,                 ca 3,5 kg/m2. 

  

BELASTNING
Kassetter som utsätts för belastning, t ex tyng - re armaturer, kan dimensioneras av Parafon Akustik.

Lättare armatur kan fällas in i Corridosystemet, förutsatt att belastningen tas upp av kassettens längsgående u-profiler. Max.last 1 kg per kassett. Se exempel bilden till höger.

 corrridoinfalldarmatur

KANTUTFORMNING 

corridokantuformning

 ANDRA KANTUTFORMNINGAR
Corrido kan tillverkas med olika kantutformningar. Erfarenheten visar dock att kassetter med skyddande plåtprofiler, hålls intakta mycket längre jämfört om kanterna är oskyddade.
 

FORMAT

KASSETT
               Bredd     Längd*           Tjocklek                      mm        mm                mm


                  580      600 – 2000      20                 1180      600 – 1500      20

 

* Förstärkt ramprofil vid längd över 1800 mm.  

  

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp. Se skötselanvisningar på vår hemsida www.parafon.se. 


LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654. 


Konstruktions-    Absorp-          Vägd absorp
höjd                   tions-             tionsfaktor mm                    klass             αw 

200                    A                  0,90 

corridopraktiskabsfakt
 corridoabshztab

TEKNISK BESKRIVNING AV CORRIDO

corridoflex_bxh

 corridodetalj_a  corridodetalj_b
 corridodetalj_c  corridodetalj_d
 corridodetalj_e  corridodetalj_f
 corridotillbehor
 corridohakprofil_1-4  corridohakprofil_5-7

[ Tillbaka ]
Maila oss gärna eller ring 0302-233 20, så försöker vi hjälpa dig med dina frågor om buller
Välkommen med Din offertförfrågan på ett undertak för en behaglig arbetsmiljö.

  Produktblad: 
    (På s.41-42 hittar du det fällbara Undertaket - Parafon Corrido)    
  
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
 
  Montageanvisning:  
    (På sida 28 hittar du montageanvisningar för det fällbara undertaket Parafon Corrido)
 
    Fällbara Undertaket:  Parafon Corrido - Ljudabsorption, Mått, Produktdata mm
    - Se dataflik
 
Bullerbekämparen AB - Din återförsäljare av undertak  - Med bra priser!
 
Våra öppettider: Mån-Fred 07.30 - 16.00