Parafon decor undertaksskiva Parafon Decor

Undertak för finsmakaren
 
Ljudabsorbenter i tak används för att få en ökad absorption
i ljudhårda lokaler och för att minska ljudreflexer från olika
ljudkällor i arbetsmiljön.
 
Med ett undertak ökar ljudabsorbtionen och efterklangstiden
(det som vi upplever som eko) minskar. Ljudet avtar fortare.
 
Parafon Decor är ett exclusivt undertak för den som vill
ha något mer än bara enfärgade skivor. 
Vill man blanda enfärgade med färgade takskivor: 
 
För mer information: (Se datafliken)
Beteckning / kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Spira / Kant A*
600 x 600 x 18
1 st >
Marakech / Kant A*
600 x 600 x 18
1 st >
Kalas / Kant A*
600 x 600 x 18
1 st >
 Rymd / Kant A
 1200 x 600 x 18
 1 st >
(*Kant A är standard, men Decor går även att tillverkas i övriga kanttyper.)

 
Skivor :
Undertak - Parafon Decor Kalas, Design för barnmiljöer som dagis förskola och barnrum! Undertak - Parafon Decor Marakech, ett stilfullt undertak för den finare miljön från vardagsrum till vip-rum, finare kontor mm. Undertak - Parafon Decor Spira, elegant diskret design som lämpar sig för de flesta miljöer. Undertak - Parafon Decor Rymd,mycket stilren design som lämpar sig för finare rum i hotell, kontor eller vip-rum mm.
Kalas
Marakech
 Spira Rymd
 
För färgade skivor: standardfärger & Undertak- Parafon Classicalt Parafon Palett - valfri kulör)


 
Data: PARAFON Decor
 
PRODUKTBESKRIVNING
Parafon Decor har en kärna av stenull och ytskikt målat med glasfiberflor.
 
Kanterna är förseglade eller målade beroende på kantutformning samt belagda på baksidan med ett glasfiberflor.
 
Samtliga DECOR-produkter har ytskikt EXCLUSIVE.
 
Kant A är standard, men Spira, Marakech och Kalas går även att få med kant B, C, D
 Undertak - Decor Kalas, Barnkalasskivan för barnrummet, Hamburgerrestaurangen, lekrum i offentliga lokaler mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Undertak i kontor, utställningshallar, restaurangmiljöer, konferenslokaler, entréhallar, receptioner etc.

BRANDSÄKERHET
Högsta Euroclass A2-s1, d0 enligt standard EN 13501-1. Tillsammans med bärverkssystemet Prelude uppfyller produkten kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.

FUKTRESISTENS
DECOR suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativfuktighet och 25 °C – tillfälligt 100 %och 40 °C.
 


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.

Kant              Tjocklek  Vikt ca


Kant A            18 mm     2,5 kg/m²

 B, C, D, E      18 mm    3,5 kg/m²   
 

Rengöring
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Miljö
Emission: Lågemitterande, uppfyller klass MEC-A.
Partikelavgivning: Uppfyller klass AQ1. Återvinning undertak: REWOOL.
Återvinning emballage: REPA.


MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
                                         


Kant A                52 mm      
Kant B                20 mm      
Kant C
    Fästbleck       22 mm
    Akustiklim      20 mm
     
Kant D & E        60 mm                  

 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET

Kant A (18mm)              80 mm
Kant D (18mm)             80 mm
Kant E (18mm)             80 mm
 
 demobarhet

FORMAT

Kant                mått (mm)    tjocklek (mm)                                         
Spira, Marakech, & Kalas
 
Kant A             600X600          18

Rymd
 
Kant A            1200X600          18 

 format-a

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

Undertak - Parafon Decor, Praktisk absorbtionsfaktor. Undertak - Parafon Decor, Praktisk absorptionsfaktor Kant b, c, e
Undertak - Parafon Decor, Praktisk absorptionsfaktor Kant d 

[ Tillbaka ]

 
PARAFON DECOR - Inredning med stil 
 
Ett bra tak skapar en behaglig inomhusmiljö. Taket ska dämpa utan att störa. Ofta får det verka utan att synas. Det vill vi ändra på. Visst vill vi hela tiden utveckla nya system och produkter, men även hitta innovativa lösningar för de som redan finns.

Nu presenterar vi Decor, ett helt nytt innertakskoncept i samarbete med två idérika designers. De har hjälpt oss att plocka fram mönster som passar i många olika slags miljöer.
Låt ett mönster skapa liv och rörelse. Vi riktar framförallt in oss mot offentliga miljöer som ibland kan upplevas som kala. Ett mönster kan varieras efter lokalens behov, fungera som en överraskning – något som drar blickarna till sig. Som en egen bild eller i grupp. Mönstret kan visa vägen i en korridor eller märka ut en plats som du vill lyfta fram.

Vitt är enkelt. Det fungerar alltid. Men mönster berör.

Säg den som inte vill beröra
 

decor_kalas_icon decor_marakech_icon decor_spira_icon decor_rum_icon
Kalas
Marakech
 Spira Rymd
             


M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information eller offertförfrågan.
 
  Produktblad:              
    (På s.39 hittar du Produktblad för Undertak - Parafon Decor)
 
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
     
  Montageanvisning:  
    (På s.6-7 hittar du montageanvisningar för Undertak - Parafon Decor)

Ljudabsorption, Mått, Produktdata mm
     - Se dataflik
  
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00
 
Välkommen att kontakta oss på BULLERBEKÄMPAREN - Er leverantör av undertak!
 

 
Fler produkter för kontor och offentliga miljöer: 
 
Dela av rum: 
Vikvägg - Vikväggar för kontorsmiljö. (Valfritt: Ytskikt, färg och kontruktion)
Fasta ljuddämpande mellan-väggar för kontorsmiljö - (Valfri konstruktion - fönster dörrar mm)
 
Skärmväggar
Skärmväggar för kontor - Rullbara och fasta med ram i mdf eller metall.
Skärmvägg hygienisk miljö (Metallram med ljudabsorbent i 100% polyester)
 
Undertak: