Produkter / Kontor & Offentlig miljö / Undertak / Parafon Slugger UT

Undertak - Parafon Slugger, Ett elegant, slagtåligt undertak. Parafon Slugger

Ett slagtåligt undertak med stil.
Ljudabsorbenter i tak används för att få en ökad absorption
i ljudhårda lokaler och för att minska ljudreflexer från olika
ljudkällor i arbetsmiljön.
 
Med ett undertak ökar ljudabsorbtionen och efterklangstiden
(det som vi upplever som eko) minskar. Ljudet avtar fortare.
 
Parafon Slugger är ett elegant undertak / innertak med en stark och
slagtålig yta. Slugger tillverkas av stenull och har ett ytskikt
av glasfiberväv.
 
Färg: Vit
Mer information: Se dataflik
  Färg / Kant
Dimension (b x l x t) [mm]
Innehåll per kartong
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 40
12 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 40
  6 st
Grå & Vit / Kant A
  600 x 600 x 25
 20 st
Grå & Vit / Kant A
1200 x 600 x 25
 10 st

 
Färger: Vit (NCS S 1002-N), Ljusreflektans 79%, Glanstal 2 & Grå
             För färgade skivor i andra kulörer se: 

 
Data: PARAFON  Slugger

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.

Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termostabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Slugger klassas som lågemitterande. 

Slugger ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullsspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Paroc AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000.


FÄRG
Vit.
NCS ca S 1002-N.
Ljusreflektans ca 79 % enligt SS 019100.
 
Grå.
 sluggerytskikt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Korridorer, sporthallar, daghem, fritidshem, lekrum, simhallar.

BRANDKLASS
Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart material. Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med ”MONTAGE A1”.

SLAGTÅLIGHET
Slugger har mycket bra slagtålighet.

FUKTRESISTENS
Slugger suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25°C – tillfälligt 100 % och 40°C.


VIKT
Skiva och bärkonstruktion.
Utförande             Vikt ca

25 mm                    4.0 kg/m²
40 mm                    5.0 kg/m²
  

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD
52 mm

 konstruktions_hojd

MINSTA HÖJD FÖR DEMOBARHET
Tjocklek (mm)                Höjd (mm)


25                                      80
40                                    100
 demobarhet

FORMAT
Kant                         Modulmått(mm)   Tjocklek (mm)                     
A                                   600X600              15
                                   1200X600              15
 sluggerformat

RENGÖRING
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med våt duk eller svamp. Se separat broschyr.

LJUDABSORPTION
Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade enligt ISO 11654.
slugger_tabell
 slugger_tabell2

[ Tillbaka ]
Maila oss gärna eller ring 0302-233 20, så försöker vi hjälpa dig med dina frågor om buller
Välkommen med Din offertförfrågan på ett undertak för en behaglig arbetsmiljö.

  Produktblad: 
    (På s.20 hittar du Undertak - Parafon Slugger)    
  
    Produktkatalog - Armstrong - Bärverk till undertak / innertak.pdf (8,8 Mb)
 
  Montageanvisning:  
    (På sida 6-7 hittar du montageanvisningar för undertak Parafon Slugger i bärverk)
 
    Undertak Parafon Slugger - Ljudabsorption, Mått, Produktdata mm
    - Se dataflik
 
Bullerbekämparen AB - Din återförsäljare av undertak  - Med bra priser!
 
Våra öppettider: Mån-Fred 07.30 - 16.00