Produkter / Industri / Vikväggar

Vikväggar - Vikvägg mot buller. Rullbara och fastmonterade vikväggar för industri, kontor och industriella miljöer

Vikväggar

 
Bullerbekämparens vikvägg är framtagen som ett komplement
till rullbara industriskärmar, där behov finns av att avskärma
större objekt eller där objektstorleken varierar. I standardutförande tillverkas väggen med ett rullbart stativ och tolv stycken ljudabsorberande vikbara väggelement.
 
Vikväggen kan dras ut till en ca. 12 meter lång skärmvägg eller
ställas runt ex. en maskin eller en arbetsplats.

Bulleravskärmning och ljudabsorption av luftburet ljud är oftast
syftet med de vikväggar som vi levererar, men det finns även
andra användningsområden som tex. insynsskydd, avskärmning.
 
För mer information: Se dataflik alt Dokument (produktblad)
           
           
           
 

 

Vikväggar
Väggsystem
Ytskikt
Bredd 12 m x Höjd 2,13 m
M50 *
Valbart **
Bredd 12 m x Höjd 2,53 m
M50 *
Valbart **
Andra mått kan offereras
M50 *
Valbart **
 
  ( * Väggsystem M50 (tjocklek 50 mm), ** Dubbelsidig perforering som standard,  plåt/perf & plåt / plåt)
 

 
Färg:    Grå, Vit, Beige eller Mörkgrå (Valfri färg offereras vid önskemål).
 
            Flyttbara vikväggar för industrimiljö - Valbara färger  Flyttbara vikväggar för industrimiljö - Valbara färger  Flyttbara vikväggar för industrimiljö - Valbara färger  Flyttbara vikväggar för industrimiljö - Valbara färger     Ral     (7035)       (9010)      (1015)       (7024)
 

 
Data: Vikvägg

 - Ytskikt: Varmförzinkad färgbelagd plåt respektive perforerad plåt (1mm).
                Andra material kan offereras. Ex. Rostfritt, Aluminium mm.
 - Standardfärger: Beige, vit och grön
 - Kärnmaterial: Stenull
 - Tjocklek: 53 (mm)
 - Standardhöjd: 2 135 resp. 2 535 (mm)
 - Standardbredd: 12 m (912 mm / sektion)
 - Stativ:  1 040 (mm)

Vikväggar med andra mått kan offereras.
Vikväggar kan levereras med glas och dörrar efter önskemål.
 

 
Reduktionstal - absorbtionsklass: Vikväggar
 
Som standard till vikväggar används ett väggsystem med två perforerade ljudabsorberande sidor med en kärna av högsta ljudabsorbtionsklass(A) och ett reduktionstal på 16 dB.
 
I praktisk tillämpning erhålles generellt sett en ljuddämpning om 5-10 dB, en meter bakom en vikvägg. Vilken ljuddämpning som erhålles beror dock på vilken ljudnivå ljudkällan avger vid olika frekvenser och på hur lokalen är utformad där skärmen skall placeras.
 
Vid högre ljudnivåer där behovet av reduktion är stor, kan den industriella miljön kompletteras av att ljudkällor byggs in med en inbyggnad eller ljudhuv alternativt skärmas av med en avskärmning
  
  Inbyggnad - Ljuddämpning av inbyggnad väggsystem M260
 
 
Ljudabsorption: Klassning ljudabsorbenter enligt svensk standard.
Samtliga ljudabsorbenter i våra väggsytem uppfyller ljudabsorptionsklass A. 
  
 Flyttbara vikväggar - Ljudabsorbtion
 

 
Har din arbetsplats för hög ljudnivå?
 
Tveka inte att slå en signal så ger vi dig ett kostnadsfritt förslag på åtgärder helt efter dina önskemål. Du kan också skicka oss ett m@il, så hör vi av oss så snart vi kan.
 
Vi har flera akustikexperter som dagligen offererar förslag på åtgärder och vid önskemål åker till din arbetsplats för att göra en professionell bedömning av bästa möjliga åtgärd på ditt problem.
 
Du når oss på telefon: 0302 - 233 20
Måndag - fredag: kl. 07.30 - 16.00
 

[ Tillbaka ]
M@ila eller ring oss gärna på 0302-233 20 för mer information.
 
    Produktblad
 
    Arbetsmiljöverket: 
 
Våra öppettider: Mån-fred 07.30 - 16.00